poskytovaný servis


 • zmapovanie vybranej lokality z hľadiska dopravnej obslužnosti a umiestnenia reklamných nosičov
 • výber najvhodnejších reklamných nosičov pre danú akciu
 • zaistenie výstavby reklamných plôch na zákazku (aj netradičné rozmery)
 • umiestnenie mobilných bilbordov v miestach, kde v súčasnosti plochy nie sú
 • zanesenie reklamných kampaní či navigácií do elektronických Google–maps s preklikom na foto nosičov
 • dôsledné monitorovanie kvality prebiehajúcich kampaní
 • zmapovanie aktivít konkurenčných spoločností klienta v oblasti využitia vonkajšej reklamy
 • záverečné zhodnotenie kampane/navigácia + fotodokumentácia
 • priebežne aktualizovaná databáza všetkých nosičov vonkajšej reklamy v ČR aj SR
 • pravidelný monitoring strategických lokalít v ČR aj SR (krajské mestá, diaľnica, cesta I. triedy)
 • audit a následná optimalizácia súčasných navigácií klienta
1 2 3 4 5